Rocznica porozumień sierpniowych

Z Ostrą Zielenią pod stocznią szczecińską
Czy opowieść o Sierpniu i Solidarności może być czymś więcej niż historyczną pogadanką lub przedmiotem partyjnych podjazdów?

Polecam mój tekst z okazji rocznicy porozumień sierpniowych w naTemat.pl