O przyszłości zawodu nauczyciela

Sławomir Broniarz i Adam Ostolski

1 października Adam Ostolski wziął udział w uroczystościach 110. rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego i okolicznościowej debacie o przyszłości zawodu nauczyciela.

Informacja na stronie ZNP

Relacja w „Głosie Nauczycielskim”