Zjednoczona Lewica proponuje pakt dla OZE

Na wspólnej konferencji w Sejmie Cezary Olejniczak (SLD) oraz Adam Ostolski, Małgorzata Tracz i Ewa Sufin-Jacquemart z Partii Zieloni zaproponowali „pakt dla OZE”. Składa się on z pięciu punktów:

1) wpisanie efektywności energetycznej i OZE do Krajowych Priorytetów Inwestycyjnych

2) ustalenie wiążących i ambitnych celów udziału OZE w miksie energetycznym

3) poszerzenie definicji prosumenta i zmniejszenie biurokratycznych obciążeń dla prosumentów

4) zaprzestanie dotacji do współspalania i koniec traktowania go jako OZE

5) większe nakłady na badania i rozwój w dziedzinie technologii efektywności energetycznej i OZE

Jak przekonywał Ostolski, OZE to także ogromna szansa na odbudowę gospodarki morskiej i rozwój przemysłu stoczniowego w związku ze współpracą z sektorem farm wiatrowych na morzu. „Pod rządami prawicy ten potencjał nie zostanie wykorzystany”.