Goleniów: dobra energia i złe norki

12 października Adam Ostolski spotkał się z mieszkańcami i mediami w Goleniowie. Mówił m.in. o potencjale tworzenia nowych miejsc pracy dzięki inwestycjom w energię ze źródeł odnawialnych.

Relacja na stronie „Gazety Goleniowskiej”

Przesłanie do mieszkańców i mieszkanek Goleniowa: