Zielone wartości i religia

Green Values, Religion and SecularismNakładem Green European Foundation (Zielonej Fundacji Europejskiej) ukazała się książka „Green Values, Religion and Secularism. Conversations with European Politicians and Activists” pod redakcją Nuali Ahern i Eriki Meijers. Zieloni politycy i polityczki oraz aktywiści i aktywistki z ośmiu krajów mówią o tym, jak ich własne religijne lub świeckie wartości odzwierciedlają się w ich politycznych postawach, o roli religii w sferze publicznej, o konfliktach między fundamentalnymi wartościami, o roli islamu w Europie, a przede wszystkim o tym, czy religia jest bardziej inspiracją, czy przeszkodą dla zielonej polityki.

Jeden z rozdziałów książki to rozmowa Łukasza Skurczyńskiego z Adamem Ostolskim. Ostolski opowiada między innymi o niebezpiecznych związkach religii i polityki, o progresywnym potencjale „katolicyzmu ludowego” i o nadziejach, jakie można wiązać z papieżem Franciszkiem.

W książce znalazła się również rozmowa Bartłomieja Kozka z Agnieszką Kościańską.

Angielską wersję książki można pobrać w pdf.

Adam Ostolski, cochairman of the Polish Green Party: “I think political ecology needs spirituality. Spirituality kicks in when we see that money and power alone will not solve all of our problems. Greens strongly combine ecology with social justice and activism, the critique of corporate rule and the global inequalities between the north and the south. We see a very green view of the ecological crisis in the Pope’s encyclical Laudato Si.”

Is God green? Religion’s role in saving the planet – recenzja książki w „The Irish Times”