Klub PL_RU: Konserwatywna rewolucja?

Tematem spotkania Klubu PL_RU 12 kwietnia 2016 był konserwatyzm w Polsce i Rosji. Dyskutowano o tym, jaką wizję państwa i społeczeństwa proponuje rosyjski „projekt konserwatywny”? Czy jest on jedynie narzędziem polityki Kremla, czy też faktycznie można mówić o zmianie istotnych dla Rosjan wartości? Rozmawiano także o konserwatyzmie w Polsce oraz o nasileniu postaw konserwatywnych w całej Europie. Udział w spotkaniu wzięło 25 osób, w tym 10 gości z Rosji.

[…]

W opinii Adama Ostolskiego, wygrana Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych „nie była skutkiem żadnego konserwatywnego zwrotu wśród wyborców”. Zdecydowało o nim poczucie braku idei przewodniej w państwie i jego swoistego „dryfowania”. Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak Nowoczesna i Partia Razem, taką ideę społeczeństwu zaproponowało, i dzięki dobremu wykorzystaniu posiadanych zasobów i złagodzeniu przekazu zwyciężyło. O ile jednak o zwycięstwie partii Jarosława Kaczyńskiego nie zadecydowały konserwatywne przyczyny, o tyle może mieć ono konserwatywne skutki. PiS może bowiem, w odpowiedzi na „dryf cywilizacyjny” rządów Platformy Obywatelskiej, zdecydować się na przeforsowanie swojego programu ideowego. Niechęć do Jarosława Kaczyńskiego i frustracja porażkami „dobrej zmiany” mogą jednak także doprowadzić do przeciwnych rezultatów, a mianowicie liberalizacji społeczeństwa podobnej do tej, jaka była następstwem pierwszych rządów PiS w latach 2005-2007.

Link do relacji z dyskusji