PR24: Podsumowanie roku 2016


30 grudnia 2016 Adam Ostolski (Krytyka Polityczna) i Edyta Hołdyńska (Do Rzeczy) podsumowywali rok 2016 w programie Łukasza Sobolewskiego na antenie Polskiego Radia 24.

– Sądzę, że największym wydarzeniem 2016 roku było demokratyczne poruszenie społeczne wywołane różnymi działaniami rządu i mobilizacja bardzo wielu osób, które do tej pory nie angażowały się politycznie w protesty i różne inne formy działania politycznego – powiedział w Debacie Poranka Adam Ostolski z Krytyki Politycznej. […]

W opinii Adama Ostolskiego fenomenem 2016 roku było poruszenie społeczne związane z działaniami rządu. – Mam na myśli m.in. Komitet Obrony Demokracji, protesty przeciwko reformie edukacji, a także czarny protest, który po raz pierwszy zmobilizował do walki o swoje prawa kobiety, w dodatku na bardzo szeroką skalę poza zasięgiem oddziaływania ruchu feministycznego – zauważył gość. Dodał, że „te i inne demokratyczne protesty mijającego roku to wielki kapitał również na rok następny”.

Link do audycji

Omówienie audycji na stronie Krytyki Politycznej