Reforma nauki a polityka miejska


Kongres Ruchów Miejskich oraz stowarzyszenie Inicjatywa Polska poparły stanowisko Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, który sprzeciwia się reformie nauki proponowanej przez Jarosława Gowina. Obie organizacje wskazały na zagrożenia związane z centralizacją kraju oraz podporządkowaniem nauki i szkolnictwa wyższego interesom partii rządzącej.

W komunikacie opublikowanym przez KKHP poparcie ruchów miejskich skomentował dr Adam Ostolski:

Poparcie Kongresu Ruchów Miejskich dla postulatów Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej wydaje się rzeczą naturalną, zważywszy na katalog wspólnych dla obu ruchów wartości. Ruchy miejskie od początku swojego istnienia zabiegają o dwie rzeczy: o więcej demokracji w poszczególnych miastach – w opozycji do istniejących w wielu ośrodkach oligarchicznych układów – i o solidarność między miastami, której konkretnym wyrazem jest np. postulat dekoncentracji instytucji i urzędów centralnych (lokowania ich w miarę możliwości poza stolicą, w różnych miejscach na terenie całego kraju). Forsowana przez ministra Jarosława Gowina wizja reformy nauki i szkolnictwa wyższego kłóci się z wartościami przyświecającymi ruchom miejskim nie tylko dlatego, że zagraża samorządności uniwersytetów. Idea zastąpienia uczelnianej samorządności władzą „rad powierniczych” to w istocie pomysł na przedłużenie wpływów lokalnych oligarchii na kolejny obszar. Równie istotny jest jednak fakt, że polityka Gowina stanowi kontynuację przestarzałego i opartego na zmitologizowanych przesłankach „polaryzacyjno-dyfuzyjnego” wyobrażenia o rozwoju.

Link do komunikatu

Naturalni sojusznicy – tekst na blogu KKHP