Polityka – stare i nowe podziały

Zapis spotkania „Polityka: stare i nowe podziały”, które odbyło się w Fundacji Batorego 21 czerwca 2017.