PR3: O mowie nienawiści


Do czego prowadzi mowa nienawiści? W audycji Dariusza Rosiaka „Klub Trójki” 27 lipca 2017 dyskutowali Małgorzata Wosińska (UAM), Adam Ostolski (UW, „Krytyka Polityczna”), Michał Szułdrzyński („Rzeczpospolita”).

Mowa nienawiści, jak z kolei wyjaśnia Adam Ostolski z „Krytyki Politycznej”, może być postrzegana z prawniczego i socjologiczno-językoznawczego punktu widzenia. W pierwszym przypadku jest definiowana jako wypowiedzi uderzające w określone grupy osób, w zależności od ich rasy, religii czy płci. W drugim zaś jest ona rozumiana jako fenomen językowy, służący do osiągnięcia pewnych celów. Przykładem łączącym oba te podejścia jest – jak podkreśla gość Trójki – książka „Walczące słowa” Judith Butler.

Link do audycji