Skuteczność sztuki


„Skuteczność sztuki” – cała książka dostępna online

Publikacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

W środku m.in. artykuł Adama Ostolskiego pt. „Sztuka jako polityka prowadzona innymi środkami”.

Link do książki