Trójka: o mowie nienawiści

W Pulsie Trójki 5 stycznia 2018 Adam Ostolski dyskutował z Marcinem Makowskim o mowie nienawiści. Gospodarzem audycji był Marcin Pośpiech.

– Jako mowę nienawiści definiuje się takie wypowiedzi, które pozornie polegają na korzystaniu z wolności słowa, ale tak naprawdę skutecznie odbierają tę wolność słowa innym – stwierdził Adam Ostolski. – To nie będzie tylko poniżanie, to nie będzie tylko wypowiedź obraźliwa, ale wypowiedź, która systematycznie wzmacnia uprzedzenia wobec jakiejś grupy osób – dodał.

– Tak naprawdę nie ma prostej recepty. Jedną z form działania są regulacje prawne, które mają karać mowę nienawiści czy ograniczać jej rozpowszechnianie. Nie tylko w internecie, choć internet jest tu największym wyzwaniem – mówił publicysta.

Link do audycji