W TOK FM o polaryzacji

23 stycznia 2019 dr Adam Ostolski był gościem programu Agaty Kowalskiej Analizy na antenie TOK FM, gdzie komentował raport Centrum Badań nad Uprzedzeniami dotyczący polaryzacji politycznej w Polsce.

Wyniki badania komentował też na antenie TOK FM socjolog Adam Ostolski. – Uważam, że główna teza tego raportu jest trafiona i dość dobrze uzasadniona oraz zgodna z wcześniejszymi badaniami – przekonywał.

Podał przykład badań fokusowych realizowanych w 2010 roku na zamówienie jednej z partii politycznych, których wynik był podobny. – Opowiedziano mi anegdotę, że gdy jeden z polityków PiS zapoznał się z wynikami, powiedział “cholera, nawet w tym są od nas lepsi” – dodał.

Ostolski przedstawił też swoją hipotezę, jak wyniki badań interpretować z socjologicznego punktu widzenia. – Mobilizacja do bycia zwolennikiem opozycji w dużo większym stopniu oparta jest na dużo bardziej negatywnym obrazie nie tylko partii rządzącej, ale również jej zwolenników, niż odwrotnie – zauważył.

W badaniu zbadano też postawy zwolenników i przeciwników PiS względem “grup tradycyjnie nielubianych”, czyli Żydów, muzułmanów, uchodźców, osób homoseksualnych i transpłciowych. Zwolennicy PiS mają wobec zwolenników partii opozycyjnych podobnie negatywne postawy jak wobec wymienionych grup. U zwolenników opozycji, niechęć do sympatyków PiS jest znacznie większa, niż do grup “tradycyjnie nielubianych”.

-To jest bardzo ciekawy wynik i dosyć jasno pokazuje, co się dzieje po obu stronach. Wśród zwolenników PiS, tendencja do posiadania negatywnych uczuć czy dehumanizowania oponentów politycznych, będzie wynikać z tendencji do posiadania w ogóle negatywnych uczuć wobec różnych grup wykluczonych. Oponenci polityczni się specjalnie nie wyróżniają się w stosunku do uśrednionej niechęci. Natomiast w przypadku zwolenników partii opozycyjnych, (…) można powiedzieć, że mechanizm jest taki: Jest pewna praca kulturowa wskazująca, że “tych już nie wolno nie lubić, a tamtych nawet trochę trzeba lubić”, ale kogoś wolno nie lubić. Gdzieś ta potrzeba posiadania negatywnych emocji wobec kogoś znajduje ujście – interpretował Ostolski.

Link do omówienia

Link do podcastu