Komunikacja w medycynie


29 listopada 2019 dr Adam Ostolski wziął udział sesji plakatowej na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”. Tematem jego prezentacji była „Rola wyobraźni socjologicznej w komunikacji lekarza z pacjentem”.

Link do programu konferencji