Wieczór wyborczy KP

W wieczorze wyborczym Krytyki Politycznej Adam Ostolski rozmawiał z Kają Puto o prawach obywatelskich osób LGBT w świetle polskiej Konstytucji.