Remember August 21

Adam Ostolski odpowiedział na zaproszenie Reinharda Bütikofera, aby w 250 słowach opisać swoje refleksje w związku z 50. rocznicą stłumienia Praskiej Wiosny przez wojska Układu Warszawskiego. „Zaolzie 1938, Czechoslovakia 1968, Iraq 2003″ said a placard at an anti-war demonstration in 2003. Zaolzie was a contested territory that Poland occupied in 1938, having partitioned Czechoslovakia hand […]