Ostolski: Nie musimy budować na gruzach

Najważniejszą rzeczą dla wyborców, w tym dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego są kwestie związane z pracą i rozwojem gospodarczym. Mój region ma pod tym względem ogromny potencjał. (…) Zielony przemysł przyszłości rozwija się tu, jest wiedza i kompetencje, by rozwijał się dalej, jednak należy zapewnić temu sektorowi przewidywalną przyszłość, a przede wszystkim krajowe rynki zbytu. To jest moment, w którym ekologia spotyka się z polityką gospodarczą, obejmuje kwestię miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej.

– mówi Adam Ostolski w rozmowie z „Krytyką Polityczną”