Lublin: zielone miejsca pracy na wsi

Lublin_zielone miejca pracy
19 listopada 2015 dr Adam Ostolski poprowadził w Lublinie debatą o zielonych miejscach pracy na obszarach wiejskich. W debacie wzięli udział: Emil Jabłoński (sołtys Żurawlowa),  Ewa Sufin-Jacquemart (prezeska Strefy Zieleni) oraz Marcel Kwaśniak (ekspert w zakresie marketingu turystycznego).

– O wsi myśli się w kategoriach tego, co przestarzałe, tymczasem tkwi tam wielki potencjał zmian i rozwoju – mówił Ostolski, wprowadzając do dyskusji. Zauważył także, że obszary wiejskie w Polsce często stoją w szpagacie. Z jednej strony mają ulegać wzorcom neokolonialnym (do których zaliczył upowszechniające się np. na Pomorzu Zachodnim fermy norek, przenoszące się do Polski z zachodu Europy i zatrudniające tańszych pracowników z Ukrainy), z drugiej pojawiają się w nich inicjatywy tworzenia własnych, samodzielnych ścieżek rozwoju.

Przykładem tego drugiego modelu ma być położony na Roztoczu Żurawlów – wieś, której lokalna społeczność stawiła skuteczny odpór planom amerykańskiego koncernu Chevron na wykorzystanie okolicznych złóż gazu łupkowego.

Czytaj całą relację (pdf).

Wysłuchaj nagrania z debaty.