Rozmowa z Wendy Brown

W 2016 byliśmy świadkami serii politycznych trzęsień ziemi, których symbolem stał się wybór Trumpa i referendum w sprawie Brexitu. W przyszłości spodziewamy się więcej podobnych wstrząsów. Popularne wyjaśnienie głosi, że ludzie są znużeni liberalną demokracją i odrzucają ją, próbując w ten sposób uwolnić się od niepewności wytwarzanych przez globalizację. Mówi się, że wymieniają wolność za bezpieczeństwo, za obietnicę „odzyskania kontroli” czy przywrócenia ich krajowi utraconej „wielkości”.

O tym, czy liberalna demokracja faktycznie znalazła się w kryzysie i kto poza prawicowymi populistami jej zagraża, mówi prof. Wendy Brown w rozmowie z Adamem Ostolskim dla „Green European Journal” i „Krytyki Politycznej”.

Link do rozmowy na stronie Krytyki Politycznej

In 2016, we witnessed a series of political earthquakes, with Trump and Brexit as milestones, and more such troubling events are expected in 2017 and beyond. Is it a crisis of liberal democracy? And what has it got to do with the insecurities of globalisation and neoliberalism? An interview with Wendy Brown by Adam Ostolski.

Interview in the Green European Journal