Debata o dochodzie podstawowym


Na XI Festiwalu Nowego Obywatela 19 maja 2017 odbyła się dyskusja o powszechnym dochodzie gwarantowanym z udziałem dra Adama Ostolskiego (Instytut Socjologii UW), dr Marty Zimniak-Hałajko (Instytut Kultury Polskiej UW) i Macieja Szlindera (Praktyka Teoretyczna, UAM, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego). Dyskusję moderowała Alicja Beryt (Spółdzielnia „Ogniwo”).

Adam Ostolski, socjolog i publicysta (m.in. „Zielonych Wiadomości”) zwrócił z kolei uwagę na utopijny charakter tej koncepcji. Burzenie dotychczasowych podziałów politycznych ma w tym kontekście być nie jego wadą, lecz zaletą, umożliwiając tworzenie nowych idei dla świata, który np. przestanie się obierać na wzroście gospodarczym do osiągania dobrobytu.

Szlinder wyraził jednak przekonanie, że dochód podstawowy we właściwej, postępowej formie mogą wcielić w życie jedynie siły lewicowe. Apelował również o zwracanie uwagi na nazewnictwo – często bowiem do tego samego worka wrzucani są neoliberalni zwolennicy negatywnego podatku dochodowego (wypłacania przez państwo różnicy między deklarowanymi dochodami a ustalonym minimalnym ich poziomem) czy przeciwnicy państwa opiekuńczego.

Minimalna utopia czy powszechna szczęśliwość? – relacja Bartłomieja Kozka na witrynie „Zielonych Wiadomości”