Miasta – laboratoria zmiany

W nowym numerze „Zielonych Wiadomości” poświęconym polityce miejskiej ukazał się artykuł Adama Ostolskiego o miastach jako laboratoriach zmiany społecznej:

Na politykę miejską często patrzy się jako na dziedzinę spraw codziennych, daleką od ideologii. Jednak w świecie, w którym – według diagnozy Zygmunta Baumana – dochodzi do „rozwodu władzy i polityki”, to właśnie w miastach możliwe są transformacje, rozsadzające ramy dotychczasowych ideologii – i narzucające nowe. Gdy samorządowiec z miasta w Europie Zachodniej mówi polskiej gazecie „u nas czyste powietrze nie jest tematem lewicowym czy prawicowym, bo wszystkim zależy na jakości życia”, to wcale nie opowiada o końcu ideologii. Pokazuje, że ideologia jakości życia skutecznie wyparła dominująca poprzednio ideologię indywidualnego sukcesu (którego miarą było posiadanie) i stała się nowym wspólnym horyzontem, traktowanym przez wszystkich jako „oczywistość”.

Na polityki miejskie można patrzeć jako na próby rozwiązywania konkretnych problemów. Udane próby przyjmują postać „dobrej praktyki”, którą można naśladować, nieudane – stają się przestrogą przed ślepymi zaułkami. Jeśli jednak spojrzymy głębiej, może okazać się, że miejska polityka jest dziś czymś dużo więcej: laboratorium zmiany społecznej, na którą musimy się zdobyć, jeśli mamy przetrwać jako ludzkość. Tu nie tylko rozwiązuje się konkretne problemy lokalnych społeczności, tu również – i przede wszystkim – wykuwa się nasza przyszłość.

Czytaj dalej pod linkiem – o tym, jak miejskie polityki klimatyczne, narkotykowe i migracyjne zmieniają świat