Obóz dla klimatu 2018

W dniach 18-22 lipca 2018 w Świętnem w powiecie konińskim odbył się pierwszy w Polsce Obóz dla Klimatu. Adam Ostolski wspólnie z Bartłomiejem Kozkiem prowadził na nim debatę o nowych wymiarach solidarności.

Zmiany klimatu – wspólna sprawa. Nowy wymiar solidarności

20 lipca 2018, godz. 17.00-19.00

Moderacja: Adam Ostolski i Bartłomiej Kozek

Tworzenie sojuszy jest niezbędnym elementem zwiększania skuteczności działań na rzecz ochrony klimatu. Jak jednak je tworzyć w świecie spolaryzowanych opinii i sprzecznych interesów? Z kim wchodzić w sojusze, a z kim się nie da? W jaki sposób tworzyć w ich obrębie przestrzenie realnej solidarności zamiast poklepywania się po plecach? Prowadzona przez Adama Ostolskiego i Bartłomieja Kozka dyskusja skupiona będzie na kwestiach związanych z tworzeniem obszarów solidarnego działania z poszanowaniem dzielących nas różnic. Da ona możliwość wskazania przez uczestników i uczestniczki ważnych dla nich priorytetów oraz umożliwi przedyskutowanie możliwości wykorzystywania narzędzi wypracowanych w innych kręgach, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.