Forum polsko-ukraińskie

W grudniu 2020 Adam Ostolski wziął udział w spotkaniu o nowych aktorach politycznych w Polsce i Ukrainie zorganizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego. (Wypowiedź od 19:40).