Program Zjednoczonej Lewicy

Program ZL

Program Zielonych

Program Zielonych

Program kandydata

Program ZL dla
woj. zachodniopomorskiego

Program Zjednoczonej Lewicy dla kraju i województwa zachodniopomorskiego jest moim programem. Jako poseł ziemi szczecińskiej będę głośno mówił o kwestiach, które mogą stać się kołem zamachowym rozwoju naszego regionu.
 
GOSPODARKA: NOWY ZIELONY PRZEMYSŁ
 
Pomorze Zachodnie to region o ogromnym potencjale rozwoju nowego, zielonego przemysłu. Już dziś produkuje się tu np. komponenty do wytwarzania energii odnawialnej (OZE) – na razie głównie na eksport. Rozwój energetyki odnawialnej to szansa na to, by w ciągu dekady powstało w Polsce 130 tysięcy nowych miejsc pracy. Wiele z nich moze powstać w naszym regionie.Nie mozemy przegapić tej szansy!
 
Dziś rozwój tej branży jest hamowany przez brak myślenia strategicznego i aktywnej polityki przemysłowej państwa. Mądra polityka może to zmienić.
 
 • „Pakt dla OZE”: ustalenie wiążących i ambitnych celów udziału OZE w produkcji energii, wpisanie efektywności energetycznej i OZE do Krajowych Priorytetów Inwestycyjnych  
 • Ożywienie gospodarki morskiej i odbudowa przemysłu stoczniowego dzięki inwestycjom w morską energetykę wiatrową (offshore)
 • Poszerzenie definicji prosumenta o instytucje takie jak szkoły i szpitale. Zmniejszenie biurokratycznych obciążeń dla prosumentów
 • Rezygnacja z kosztownego programu budowy elektrowni atomowej
 • Zwiększenie wydatków na naukę, badania i rozwój do 2% PKB
SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA I USŁUGI PUBLICZNE
 
Polska gospodarka utkwiła w tzw. pułapce średnich dochodów. Największą barierą rozwoju gospodarczego naszego kraju są niskie płace, co przekłada się na niski popyt na lokalne dobra i usługi. Niskie dochody, niepewne warunki pracy czy brak dostępnych mieszkań skłania wiele osób do emigracji zarobkowej – spora część z nich nie wraca już do Polski. Polacy zasługują na to, by mogli żyć i pracować jak Europejczycy bez konieczności opuszczania naszego kraju.
 
 • Płaca minimalna 2500 zł, minimalna płaca godzinowa 15 zł za godzinę  
 • Zwolnienie od podatku PIT dochodów do wysokości 21 tysięcy zł rocznie
 • Obywatelskie ubezpieczenie zdrowotne i zniesienie limitów w ochronie zdrowia
 • Narodowy program budowy mieszkań komunalnych  
 • Odtworzenie regionalnych połączeń kolejowych
 
DEMOKRACJA LOKALNA I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Tereny wiejskie w naszym regionie zasługują na to by być miejscem, gdzie produkuje się zdrową i czystą żywność. Nie muszą być zapleczem dla przemysłu futrzarskiego. Na szczególne wsparcie zasługują rolnicy ekologiczni, których Ministerstwo Rolnictwa bezprawnie pozbawiło w ostatnich latach ok. 700 milionów złotych. Należy wzmocnić i rozbudować narzędzia prawne, które pozwalają lokalnym społecznościom lepiej kontrolować swoich przedstawicieli we władzach samorządowych.
 
 • Likwidacja utrudnień dla rolników chcących bezpośrednio sprzedawać własne przetwory
 • Wsparcie dla rolników ekologicznych i zwiększenie środków na programy rolnośrodowiskowe
 • Zakaz hodowli zwierząt na futra
 • Ustawa o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej  
 • Wzmocnienie roli referendów lokalnych (tematycznych i odwoławczych) i poprawa dostępu do informacji publicznej