Wesprzyj i wpłać

Wszystkich, którzy i które chcą mieć udział w wyborze pierwszego zielonego posła zachęcam do wsparcia finansowego. Każda, nawet niewielka kwota zwiększa naszą szansę na wyborczy sukces.

Wpłat można dokonywać na konto:

FUNDUSZ WYBORCZY PARTII ZIELONI
ul. Marszałkowska 1 lok. 160, 00-624 Warszawa
Nr konta: 72 1020 1097 0000 7002 0126 6873

z dopiskiem „darowizna na kampanię – Adam Ostolski”

Wpłat mogą dokonywać wyłącznie obywatele polscy stale zamieszkali na terytorium Polski, przelewem z osobistego rachunku bankowego, w kwocie nieprzekraczającej 26 250 zł.